Szkoła jazdy w Warszawie Kursy dla kierowców

operator żurawia wieżowego kategorii Ż I

 

Zapisy na kurs i informacje:

ul. Gustawa Morcinka 32A
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006CEL SZKOLENIA


Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych kategoriiŻ I. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Zajęcia na kursie trwają 44 godziny teorii i 21 godzin praktyki.

 

MIEJSCE SZKOLENIA   Warszawa

 

WYMAGANIA

•  ukończone 18 lat
•  dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza
uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
•  pozytywny wynik badań psychologicznych
•  wykształcenie i praktyka:

Wskazane jest aby kandydaci na kurs posiadali ukończoną szkołę zawodową lub kwalifikacje zawodowe ("robotnika wykwalifikowanego") o kierunku mechanicznym bądź elektrycznym, oraz miesięczną praktykę jako pomocnik operatora żurawia odpowiedniego typu.

 

CENA SZKOLENIA 5700 zł
egzamin państwowy w cenie kursu

 

EGZAMIN

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia wieżowego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi "Żurawi wieżowych budowlanych Ż I".

 

 

KONTAKT

Bemowo

ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68  kom. 668 826 006

Godziny otwarcia:  pon-pt – 11.00-19.00, sb – 10.00-13.00


Wpłaty za kurs można dokonać gotówką w biurach, bądź przelewem.

Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa

Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223
Tytuł: imię i nazwisko osoby szkolonej, nazwa szkolenia, miejsce zapisu