Kurs operatora żurawia wieżowego kategorii Ż I
Zapisy na kurs i informacje:

ul. Gustawa Morcinka 32A
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
CEL SZKOLENIA

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych kategoriiŻ I. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

44 godziny zajęć teoretycznych
21 godzin zajęć praktycznychPROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości ogólne.
2. Stateczność żurawi
3. Elementy żurawi.
4. Stalowe konstrukcje nośne
5. Mechanizmy
6. Napęd i sterowanie mechanizmów
7. Urządzenia bezpieczeństwa
8. Kabiny sterownicze     
9. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
10. Torowiska żurawi
11. Wytwarzanie, montaż i transport żurawi
12. Zasady eksploatacji żurawi
13. Obsługa żurawi.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
15. Dozór techniczny


MIEJSCE SZKOLENIA  

Warszawa

 

WYMAGANIA

- ukończone 18 lat
- dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza
uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
- pozytywny wynik badań psychologicznych
- wykształcenie i praktyka:

Wskazane jest aby kandydaci na kurs posiadali ukończoną szkołę zawodową lub kwalifikacje zawodowe ("robotnika wykwalifikowanego") o kierunku mechanicznym bądź elektrycznym, oraz miesięczną praktykę jako pomocnik operatora żurawia odpowiedniego typu.

 

CENA  - 5700 zł
egzamin państwowy w cenie kursu

 

EGZAMIN

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia wieżowego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi "Żurawi wieżowych budowlanych Ż I".

 

 

Chcesz się z nami skontaktować?
napisz, lub zadzwoń


 

Bemowo

ul. Gustawa Morcinka 32A
01-496 Warszawa
bemowo@liniaszkolenia.pl
tel. 22 666 61 68 
kom. 668 826 006


Godziny otwarcia: 
pon-pt – 11.00-19.00, sb – 10.00-13.00

Współpracujemy z:

wózki widłowe