Linia Szkolenia

operator żurawia wieżowego kategorii Ż I

 

Zapisy na kurs i informacje:

ul. Gustawa Morcinka 32A
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006



CEL SZKOLENIA


Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych kategoriiŻ I. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Zajęcia na kursie trwają 44 godziny teorii i 21 godzin praktyki.

 

MIEJSCE SZKOLENIA   Warszawa

 

WYMAGANIA

•  ukończone 18 lat
•  dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza
uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
•  pozytywny wynik badań psychologicznych
•  wykształcenie i praktyka:

Wskazane jest aby kandydaci na kurs posiadali ukończoną szkołę zawodową lub kwalifikacje zawodowe ("robotnika wykwalifikowanego") o kierunku mechanicznym bądź elektrycznym, oraz miesięczną praktykę jako pomocnik operatora żurawia odpowiedniego typu.

 

CENA SZKOLENIA 5700 zł
egzamin państwowy w cenie kursu

 

EGZAMIN

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia wieżowego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi "Żurawi wieżowych budowlanych Ż I".

 

Chcesz się z nami skontaktować?
Napisz lub zadzwoń!


 

BEMOWO

ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68, kom. 668 826 006, e-mail: bemowo@linia.waw.pl

Godziny otwarcia:
pn i śr:
13:00 - 19:00 wt, czw, pt - 11:00 - 19:00, sob - 10:00 - 13:00




Wpłaty za szkolenie  można dokonać w biurach, bądź przelewem.

Ośrodek Szkolenia LINIA
ul. Poznańska 14 lok 23 00-680 Warszawa
Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223

tytuł: imię i nazwisko osoby szkolonej, nazwa szkolenia, biuro (miejsce zapisu)